Thông báo mời quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 10024/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh về việc

Thu hồi đất của Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Yến Sào Cao

Giao đất cho Giáo Xứ Cả Ràng Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh Long An ban hành

Cho phép Công ty Cổ phần Nafoods Miền Nam gia hạn tiến độ đưa đất

Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Viethouse Group chuyển

Điều chỉnh tên tổ chức tại Quyết định số 406/QĐ.UB ngày 22/02/1997, Quyết định số

Điều chỉnh tên tổ chức tại Quyết định số 2259/QĐ.UB ngày 23/9/1997, Quyết định số

Công nhận quyền sử dụng đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở

Thu hồi đất Trường Mầm non thị trấn Thủ Thừa và giao cho UBND huyện

dich vu thanh lap cong ty tphcm