Thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đất

Thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đất
Ngày 25/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 939/QĐ-UBND về việc thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê đất, với nội dung cụ thể như sau:

Thu hồi đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An (địa chỉ trụ sở chính: số 8-10, đường 25A, phường 10, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) thuê đất để đầu tư dự án cụm công nghiệp Vinh Khang tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, cụ thể như sau:

Thu hồi 39.477 m2 (ba mươi chín ngàn, bốn trăm bảy mươi bảy mét vuông) đất giao thông và đất mặt nước do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý nằm trong ranh dự án cụm công nghiệp Vinh Khang và cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê phần diện tích đất nêu trên không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. 

Lý do: Phần diện tích đất này không thuộc trường hợp quy định phải tách thành dự án độc lập theo Điều 16 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ và Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô để tách khu đất thành dự án độc lập và theo các quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại mục 3 Tờ trình số 203/TTr-STNMT ngày 09/01/2024.

Cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An thuê với diện tích 45.721 m2 (bốn mươi lăm ngàn, bảy trăm hai mươi mốt mét vuông, bao gồm phần diện tích đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý đã được thu hồi) đất tại xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh để đầu tư dự án cụm công nghiệp Vinh Khang như sau:

Diện tích 3.541 m² (ba ngàn, năm trăm bốn mươi mốt mét vuông) đất cụm công nghiệp, cho thuê đất có thu tiền thuê đất.

Diện tích 42.180 m² (bốn mươi hai ngàn, một trăm tám mươi mét vuông, gồm: 2.704 m² đất giao thông, cây xanh; 39.476 m² đất mặt nước) cho thuê miễn tiền thuê đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong cụm công nghiệp theo khoản 2 Điều 149 Luật Đất đai năm 2013 và điểm k khoản 1 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Vị trí, ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 53-2023, 53A-2023, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Tân Thạnh lập ngày 06/9/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm duyệt ngày 08/9/2023.

Thời hạn sử dụng: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 31/7/2059 (cùng thời hạn hoạt động của Cụm công nghiệp đã được UBND tỉnh giao đất trước đây tại Quyết định số 1880/QĐ-UBND ngày 31/7/2009).

Nguồn gốc đất: đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân (diện tích 6.244 m²) Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ theo xác nhận số 280/QLDA-BT ngày 08/12/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Thạnh và đất do UBND xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh quản lý (diện tích 39.477 m²).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần.

Theo Quyết định trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu và các nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước;  thông báo cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An nộp tiền sử dụng đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định;  cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Tân Thạnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Tân Bình xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa.

Công ty TNHH Bất động sản Vinh Khang Long An:có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai; khi qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà Công ty phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính phát sinh thì Công ty có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm