Kế Hoạch Giảm Thuế VAT: Dự Thảo Nghị Quyết Năm 2024

Những thông tin về dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 2% năm 2024 đã được đưa ra bàn luận và đang đi về đâu? Nội dung nghị quyết này gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu nội dung sau đây. 

toàn văn dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 2% năm 2024

“Điều 1.

1. Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công, kinh doanh thương mại.

2. Mức giảm thuế giá trị gia tăng

a) Cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Thời gian giảm: Việc giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm .

2. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2024, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng giữa 2 kỳ họp Quốc hội nếu tình hình kinh tế và doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

3. Giao Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày tháng năm 2023.”

Theo đó, dự kiến nội dung chính sách giảm thuế GTGT 2% năm 2024 như sau:

Giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thời gian áp dụng giảm thuế GTGT 2%: Từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024.

Tải về: Dự thảo Nghị quyết giảm thuế GTGT 2% năm 2024

Thông báo Kết luận của UBTVQH về tiếp tục giảm thuế GTGT 2% 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính đã có Công văn 11239/BTC-CST gửi xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã tổng hợp nội dung đề xuất chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2024 vào Tờ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 về tài chính quốc gia và vay, trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Tại nội dung thứ năm điểm 1 Thông báo 2913/TB-TTKQH ngày 22/10/2023 của Tổng thư ký Quốc hội thông báo Kết luận của Ủy ban Thưởng vụ Quốc hội về kiến nghị tiếp tục thực hiện thuế suất thuế GTGT như Nghị quyết 101/2023/QH15 của Quốc hội cho 06 tháng đầu năm 2024 có nếu: “Đề nghị Chính phủ đánh giá tác động, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Tờ trình theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản pháp luật trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định“.

Thực hiện Thông báo 2913/TB-TTKQH nêu trên, để đảm bảo tiến độ trinh Chính phủ trình Quốc hội, Bộ Tài chính đã triển khai nghiên cứu xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT theo quy trình, thủ tục rút gọn quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Tài chính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu có ý kiến về:

– Hồ sơ lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT;

– Hồ sơ dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT.

Xem tại Công văn 11692/BTC-CST ngày 26/10/2023 về xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT 2% năm 2024.

Nguồn tin: Thư Viện Pháp Luật

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm