Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên các hệ thống dịch vụ

Bạn gia hạn chữ ký số hoặc thay đổi nhà cung cấp chữ ký số bạn cần phải cập nhật lại số series. Để có thể thực hiện nộp tờ khai, khai báo nộp thuế điện tử hay hải quan xuất nhập khẩu. Bài viết này Dịch Vụ Kế Toán Tân Thuế Việt chia sẽ hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

1. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Nộp tờ khai iHTKK

 • Bước 2.1: Truy cập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://nhantokhai.gdt.gov.vn 
  • Bước 2.2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào menu Tài khoản (1), sau đó chọn Thay đổi thông tin (2) để vào trang Thay đổi thông tin người nộp thuế
  • Bước 2.3: Giao diện Thay đổi thông tin người nộp thuế hiện ra, bạn bấm Nhập lại số serial (3)
  • Bước 2.4: Khi cửa sổ xác nhận hiện ra, bạn bấm vào nút OK (4)
  • Bước 2.5: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu USB BkavCA Token) vào trường Số PIN (5), sau đó bấm Chấp nhận (6)
  • Bước 2.6: Khi cửa sổ Lựa chọn chữ ký số hiện ra, bạn bấm chuột vào dòng chứa thông tin Chữ ký số (7) mới được gia hạn, sau đó bấm nút Chọn (8) để hoàn tất việc thay đổi Chữ ký số trên hệ thống kê khai thuế kê khai thuế.
  • Bước 2.7: Sau khi bấm vào nút Chọn sẽ xuất hiện thông báo: Bạn đã thay đổi thông tin thành công
                                      
   <Về đầu trang>

  3. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế

  • Bước 3.1: Truy cập vào website của cơ quan thuế tại địa chỉ: http://nopthue.gdt.gov.vn
  • Bước 3.2: Sau khi đăng nhập thành công, bạn bấm vào menu Tài khoản (1) để vào trang Thay đổi thông tin nộp thuế
  • Bước 3.3: Trên giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế, bạn chọn Nhập lại số serial nộp thuế (2)
  • Bước 3.4: Xuất hiện cửa sổ thông báo “Bạn có chắc chắn muốn nhập lại thông tin chứng thư số”, bạn bấm OK (3)
  • Bước 3.5: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu USB BkavCA Token) vào trường Số PIN (4), sau đó bấm Chấp nhận (5)
  • Bước 3.6: Khi cửa sổ Lựa chọn chữ ký số hiện ra, bạn bấm chuột vào dòng chứa thông tin Chữ ký số (6) mới được gia hạn, sau đó bấm nút Chọn (7)
  • Bước 3.7: Giao diện Thay đổi thông tin nộp thuế hiện ra, bạn bấm Cập nhật (8)
  • Bước 3.8: Giao diện Bản đăng ký thay đổi thông tin Nộp thuế điện tử qua Ngân hàng Thương mại hiện ra, bạn bấm Ký và gửi (9)
  • Bước 3.9: Xuất hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn Ký và gửi”, bạn bấm OK (10)
  • Bước 3.10: Khi cửa sổ iHTKK hiện ra, bạn nhập mã PIN (mật khẩu USB BkavCA Token) vào trường Số PIN (11), sau đó bấm Chấp nhận (12)
  • Bước 3.11: Khi cửa sổ Lựa chọn chữ ký số hiện ra, bạn bấm chuột vào dòng chứa thông tin Chữ ký số (13) mới được gia hạn, sau đó bấm nút Chọn (14).
  • Bước 3.12: Bạn bấm OK để hoàn tất quá trình gửi đăng ký thay đổi thông tin tới Cơ quan Thuế.
  • Lưu ý quan trọng: Sau khi bạn đã thay đổi thông tin gia hạn trên hệ thống Nộp Thuế Điện Tử thành công, bạn không thể Lập giấy nộp tiền ngay do phải chờ Ngân hàng xác nhận. Bạn vui lòng thực hiện thao tác Lập giấy nộp tiền sau khoảng thời gian 30 phút kể từ khi thay đổi thông tin gia hạn.
  <Về đầu trang>

  4. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Bảo hiểm xã hội điện tử Bkav IVAN

  • Bước 4.1: Bạn đăng nhập hệ thống kê khai BHXH Bkav IVAN tại địa chỉ http://ivan.nopbaohiem.vn
  • Bước 4.2: Bạn bấm vào menu Tra cứu C12, Quản lý TK (1)
  • Bước 4.3: Bạn bấm vào menu Thông tin tài khoản (2)
  • Bước 4.4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm biểu tượng  Chỉnh sửa (3)
  • Bước 4.5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5)
  • Bước 4.6: Cửa sổ “Nhập mã PIN của USB Token” hiển thị, bạn nhập mã PIN Chữ ký số (6), sau đó bấm Xác nhận (7)
  • Bước 4.7: Đăng ký thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đồng ý (8)
                                                                                                                                                              <Về đầu trang>

  5. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống eHoadon

  • Bước 5.1: Bạn đăng nhập hệ thống Bkav eHoadon tại địa chỉ http://van.ehoadon.vn
  • Bước 5.2: Bạn bấm vào menu Tài khoản (1)
  • Bước 5.3: Bạn bấm vào menu Thông tin tài khoản (2)
  • Bước 5.4: Di chuột vào băng Thông tin Chữ ký số và bấm biểu tượng  Chỉnh sửa (3)
  • Bước 5.5: Bạn chọn Chứng thư số mới trên USB Token (4), sau đó bấm Lưu lại và đăng ký (5)
  • Bước 5.6: Cập nhật thông tin tài khoản thành công, bạn bấm Đóng (6)
  <Về đầu trang>

  6. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Hải quan điện tử
  Trong trường hợp Doanh nghiệp có sự thay đổi chứng thư số để kê khai Hải quan, VD:  gia hạn Chữ ký số, cấp lại Chữ ký số do thay đổi địa chỉ, tên doanh nghiệp… Thì Doanh nghiệp cần phải thực hiện thay đổi lại chứng thư số trên website của Tổng cục hải quan và hệ thống VNACCS theo các bước dưới đây:

  • Bước 6.1  Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số
  • Bạn truy cập vào Website của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: http://customs.gov.vn sau đó bấm vào mục Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số.
  • Giao diện “DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ” hiện ra như hình dưới, bạn nhập thông tin lên các trường.
  • Mã doanh nghiệp: Nhập mã số thuế của doanh nghiệp.
  • Số CMT:
  • Nhập số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu thể hiện trên Giấy Chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp.
  • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu của người đại diện pháp luật.
  • Chú ý: Có thể click vào tại đây để tra cứu số CMT
   
  • Khi nhập xong số chứng minh nhân dân, tại trường Hãy nhập dãy số trên: bạn nhập dãy số (chữ hoa hoặc chữ thường giống dãy số đã hiển thị).
  • Sau đó chọn “Xem thông tin” sẽ chuyển đến bước Xác nhận thông tin đăng ký như hình dưới
  • Chọn “Xem thông tin chứng thư số”  (Bạn nên sử dụng trình duyệt web Internet Explorer)
  • Các ô màu sẫm sẽ hiển thị thông tin của chứng thư số
  • Nhập thông tin vào 2 ô màu trắng: “Ngày hiệu lực đăng ký” và “Ngày hết hiệu lực đăng ký”
  • Chú ý: Ngày hiệu lực là chữ ký số được chấp nhận trên hệ thống, ngày bắt đầu hiệu lực có thể bắt đầu từ ngày hiện tại, ngày hết hiệu lực thì có thể cho ngày hết hiệu lực của chữ ký số hoặc tùy vào yêu cầu của doanh nghiệp.
  • Chọn “Đăng ký thông tin“. Hệ thống sẽ thông báo việc đăng ký thành công.
  • Bước 6.2 Cập nhật chứng thư số mới lên hệ thống VNACCS
  • Đăng nhập vào hệ thống VNACCS: Truy cập vào website http://www.customs.gov.vn và bấm vào mục Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACSS cho doanh nghiệp như hình dưới.
  • Trên giao diện bạn bấm Đăng ký/cập nhật tài khoản quản trị
  • Giao diện hiện ra, trên trường Thông tin tài khoản (1) bạn nhập thông tin của doanh nghiệp, tiếp đến bạn chọn thông tin CKS của doanh nghiệp (2), sau đó bấm Cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị (3)
  • Tiếp theo bạn bấm Xác nhận danh sách người dùng như hình dưới
  • Cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN hiện ra, bạn nhập mật khẩu của USB Bkav CA Token mà bạn đang sử dụng vào trường User PIN, sau đó bấm Login
  • Nhập mã pin xong hệ thống thông báo Cập nhật thành công tài khoản [0101360697 – 001] (1) bạn bấm X (2) để hoàn thành việc cập nhật tài khoản quản trị.
  • Bước tiếp theo bạn bấm Đăng nhập.
  • Giao diện hiện ra bạn chọn thông tin chữ ký số (1), nhập MST và mật khẩu (2) và bấm Đăng nhập (3) như hình dưới
  • Đăng nhập thành công giao diện sẽ hiện ra như sau:
  • Cập nhật thông tin hạn sử dụng mới của CKS lên hệ thống VNACCS: Trên giao diện bạn chọn II. Sửa thông tin đăng ký/ 1.OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng như hình dưới
  • Trên giao diện Sửa thông tin chung và người sử dụng bạn chọn sang tab Thông tin người khai Hải quan như hình dưới:
  • Bạn tick chọn vào dòng User code (hình chữ nhật màu đỏ số 1) có số serial cũ tương ứng với số serial trước khi gia hạn, tiếp đến bạn chọn thông tin Chữ ký số (2), sau đó bấm Ghi để hoàn thành (3).
  • Lưu ý: Đối với khách hàng sử dụng 1 Chữ ký số để kê khai Hải quan chỉ hiển thị 1 dòng User code.
  • Đăng ký thông tin tài khoản với hải quan: Sau khi cập nhật xong chứng thư số mới để đăng ký với cơ quan hải quan vào menu  IV.Tra cứu/1.OE4001. Tra cứu thông tin đăng ký
  • Trên giao diện bạn tích vào các ô vuông lên các trường (1) và bấm Tìm kiếm (2)
  • Giao diện TRA CỨU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ hiện ra. Trên trường Trạng thái bạn tìm đến dòng Đang nhập liệu (1) và bấm Gửi
  • Bạn bấm Gửi xong sẽ hiện lên cửa sổ Tra cứu thông tin đăng ký
  • (1) Bạn chọn thông tin chữ ký số
  • (2) Người gửi: Bạn nhập tên người gửi
  • Bạn nhập email của người gửi
  • Gửi tới hải quan nơi đăng ký: Bạn nhập Mã Cục HQ nơi doanh nghiệp thông quan hàng hóa.
  • (3) Bạn bấm Ký chữ ký số
  • (4) Bạn bấm Gửi
  • Trên giao diện hiện lên thông báo Đã gửi bản khai cho Hải quan là bạn đã hoàn thành quá trình cập nhật hạn sử dụng mới, bạn có thể đợi sau 24 giờ và kê khai như bình thường
  <Về đầu trang>

  7. Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số mới gia hạn trên hệ thống Ngân hàng ACB

  • Bước 7.1 Thông báo với ngân hàng ACB về việc thay đổi thông tin của Chữ ký số
  • Gọi điện đến bộ phận Ngân hàng Điện tử theo SĐT: 0839 273 552 –  Ext 612 – 613
  • Thông báo với cán bộ Ngân hàng về việc thay đổi Chữ ký số mới, cung cấp cho cán bộ Ngân hàng số Searial của Chữ ký số mới và cũ (Lưu ý: Xem số Searial bằng cách chạy phần mềm Token Manager đã cài đặt ở Bước 1, sau đó bấm vào menu Công cụ và chọn Thông tin Chữ ký số)
  • (Sau khi Ngân hàng ACB xác minh đầy đủ thông tin, sẽ tiến hành ngừng giao dịch trên Chữ ký số cũ cho bạn)
  • Bước 7.2  Đăng ký Chữ ký số mới với Ngân hàng ACB
  • Bạn truy cập vào https://online.acb.com.vn và chọn “Khách hàng doanh Nghiệp” (nếu là khách hàng cá nhân thì chọn “Khách hàng các nhân”) và đăng nhập vào dịch vụ Internet Banking bằng tên truy cập và mật khẩu do ACB cung cấp khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ ACB Online.
  • Sau khi đăng nhập thành công, bạn cắm thiết bị USB Token BkavCA vào máy tính và chọn mục Tiện ích khác chọn Đăng ký chữ ký mẫu
  • Màn hình xuất hiện yêu cầu nhập mật khẩu. bạn điền mật khẩu đăng nhập ACB Online, sau đó bấm vào Đồng ý
  • Màn hình xuất hiện thông tin của chữ ký số, bạn chọn chữ ký số và bấm OK.
  • Màn hình xuất hiện thông báo đăng ký chữ ký số thành công, bạn bấm vào OK để hoàn tất quá trình đăng ký Chữ ký số

—–

Liên hệ chúng tôi:

Địa chỉ: 143 đường HT06, P Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM

Kế toán: 0938.123.657

Giấy phép: 0906.657.659

Chữ ký số: 08.5759.8368 

Bộ phận thiết kế website: 039.365.1247 Mr Thịnh

Support App Mobile: Zalo – Viber – Whatapp

Chúng tôi phục vụ hỗ trợ tận nơi khách hàng có nhu cầu hãy liên hệ sẽ có nhân viên đến tận nơi.

#tanthueviet #dichvuketoan #thanhlapcongty #lanketoan #dichvuketoanlongan #thanhlapcongtylongan

Nguồn: https://tanthueviet.com/huong-dan-cap-nhat-chu-ky-so-moi-gia-han-tren-cac-he-thong-dich-vu.html

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm