Giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown
Ngày 22/03/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2620/QĐ-UBND về việc giao đất, cho thuê đất đối với Công ty TNHH Thanh Long Newtown, với nội dung cụ thể như sau:

Theođó, UBND tỉnh giao đất và cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất, với diện tích 9.784,9 m2 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp, cụ thể như sau:

Giao cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown với diện tích 6.142,78 m(sáu ngàn, một trăm bốn mươi hai phẩy bảy mươi tám mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018, cụ thể như sau: Hình thức giao đất: Diện tích 3.332,87 m(ba ngàn, ba trăm ba mươi hai phẩy tám mươi bảy mét vuông) đất ở tại nông thôn, giao đất có thu tiền sử dụng đất. Diện tích 2.809,91 m2 (hai ngàn, tám trăm lẻ chín phẩy chín mươi mốt mét vuông) đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh (đất giao thông, cây xanh và thể dục thể thao, đất trạm cấp nước; đất trạm xử lý nước thải), giao đất không thu tiền sử dụng đất, được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng xong theo quy hoạch được duyệt. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 12/4/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/04/2023. Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 5.245,9 m²; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo danh sách Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Hòa xác nhận ngày 23/07/2020 và ngày 06/9/2022. Đối với phần diện tích 4.539 m², Công ty TNHH Thanh Long Newtown được UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết hồ sơ đất đai tại văn bản số 345/UBND-KT ngày 22/01/2019. Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).

Cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown thuê đất với diện tích 3.642,12 m2 (ba ngàn, sáu trăm bốn mươi hai phẩy mười hai mét vuông) đất tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa để đầu tư xây dựng hạng mục công trình đất cơ sở giáo dục và đào tạo; đất xây dựng cơ sở y tế; thuộc dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dành cho người có thu nhập thấp; cơ cấu sử dụng đất theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Đức Hoà phê duyệt tại Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 28/9/2018. Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023, tỷ lệ 1/1000 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 12/4/2023 và được Văn phòng Đăng ký đất đai kiểm duyệt ngày 17/04/2023. Nguồn gốc đất: Đất thu hồi, bồi thường của hộ gia đình, cá nhân với diện tích 5.245,9 m²; Công ty TNHH Thanh Long Newtown đã hoàn thành thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo danh sách Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Đức Hòa xác nhận ngày 23/07/2020 và ngày 06/9/2022. Đối với phần diện tích 4.539 m², Công ty TNHH Thanh Long Newtown được UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết hồ sơ tại văn bản số 345/UBND-KT ngày 22/01/2019. Thời hạn sử dụng đất: Tính từ ngày UBND tỉnh ký quyết định đến ngày 01/12/2067 (cùng thời hạn hoạt động của dự án được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4332/QĐ-UBND ngày 01/12/2017).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin, số liệu; sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát tổng giá trị khu đất của dự án để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo giá thị trường, theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo sử dụng đất hiệu quả và không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; ràng buộc trách nhiệm của Công ty TNHH Thanh Long Newtown nếu trường hợp qua rà soát hoặc xin ý kiến của Bộ, ngành Trung ương hoặc qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán mà doanh nghiệp phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính có phát sinh thì doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; ký hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi có đơn giá thuê đất; cấp và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đức Lập Thượng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Thanh Long Newtown theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này và gửi biên bản bàn giao đất trên thực địa về Sở Tài nguyên và Môi trường trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc bóc tách, sử dụng tầng đất mặt của công trình, dự án theo quy định của Luật Trồng trọt.

Công ty TNHH Thanh Long Newtown có trách nhiệm thực hiện nộp thêm một khoản chi phí cho ngân sách nhà nước (tạm gọi là giá trị m3) ngoài các nghĩa vụ tài chính khác khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo; nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa bổ sung do xác định lại mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm