Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương
Ngày 21/02/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1566/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời hạn sử dụng tại Điều 1 Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương, cụ thể như sau:

Từ: Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài .

Thành: Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 02/8/2055.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 3103/UBND-NN ngày 02/8/2005 của UBND tỉnh và theo quy định của Luật Đất đai như đề xuất tại Tờ trình số 661/TTr-STNMT ngày 25/01/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp của các thông tin và nội dung thẩm định, đề xuất; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính của tổ chức sử dụng đất trước và sau khi điều chỉnh (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước; thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;  chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương; cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 06/8/2007 của UBND tỉnh trái với quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm