Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất

Điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày 15/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 473/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất, với nội dung cụ thể như sau:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

“1. Thu hồi diện tích 219.280 m² đất do UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức quản lý. Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 01-2023, 02-2023, 03-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 17/3/2023”.

Nội dung sau khi điều chỉnh:

“1. Thu hồi diện tích 208.624,9 m² đất do UBND xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức quản lý. Vị trí ranh giới khu đất: được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 19-2023, 20-2023, 21-2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường lập ngày 08/12/2023 và được Sở Tài nguyên và Môi trường ký duyệt ngày 28/12/2023″.

Lý do điều chỉnh: 

Thực hiện theo nội dung văn bản số 10919/UBND-KTTC ngày 21/11/2023 (Diện tích giảm 10.655,1 m² do có sự chồng lấn ranh giữa khu đất công lập quy hoạch và ranh đất của 02 hộ dân sử dụng đất liền kề; 02 hộ này đã được UBND xã Thạnh Lợi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và đã có biến động về chủ sử dụng đất, việc sử dụng đất đã ổn định).

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: chịu trách nhiệm toàn diện về sự phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường  tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư dọc kênh Bà Kiểng theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy quy định của pháp luật hiện hành; cập nhật, chỉnh lý biến động vào cơ sở dữ liệu địa chính và hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND huyện Bến Lức chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Thạnh Lợi xác định cụ thể mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài nguyên, môi trường theo đúng vị trí, diện tích đã nêu tại Điều 1 của Quyết định này.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 3601/QĐ-UBND ngày 27/4/2023 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại các Quyết định nêu trên của UBND tỉnh Long An vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm