Điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 1695/QĐ-UBND , Quyết định số 3542/QĐ-UBND, Quyết định số 3541/QĐ-UBND và Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

Điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 1695/QĐ-UBND , Quyết định số 3542/QĐ-UBND, Quyết định số 3541/QĐ-UBND và Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
Ngày 23/02/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1652/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 1 các Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 08/11/2011, Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 và Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, với nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất tại Điều 1 các Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 08/11/2011, Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

“Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài .”

Nội dung điều chỉnh thành:

“Thời hạn sử dụng đất: Đến ngày 11/6/2058 (cùng thời gian hoạt động của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000042 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/6/2008).”

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại Điều 1 Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh:

Nội dung trước khi điều chỉnh:

“Giao diện tích 347.547,4m2 (ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mười bảy phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 18.296 m²) đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, Tp.HCM) sử dụng vào mục đích đầu tư khu tái định cư và cao tầng đa chức năng (đợt 1), trong đó có 153.537,79 m² (gồm: 20.618 m² đất giao thông đối ngoại, 1.820 m² đất công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật, 4.300 m² đất trường mẫu giáo, 7.722 m² đất trường trung học cơ sở, 2.056 m² đất trạm y tế, 21.825 m² đất cây xanh- TDTT và 95.196,79 m² đất giao thông) đất xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.”

Nội dung điều chỉnh thành:

“Giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (địa chỉ trụ sở chính: Số 6 Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM) 347.547,4m2 (ba trăm bốn mươi bảy ngàn năm trăm bốn mười bảy phẩy bốn mét vuông, trong đó diện tích lộ giới là 18.296 m²) đất để sử dụng vào mục đích đầu tư khu tái định cư và cao tầng đa chức năng (đợt 1), cụ thể:

– Diện tích 194.009,61 m² (một trăm chín mươi bốn ngàn không trăm linh chín phẩy sáu mươi mốt mét vuông), gồm đất ở tại nông thôn (diện tích 157.221,61 m²), đất thương mại dịch vụ (diện tích 2.794 m²), đất chợ thủy hải sản (diện tích 7.444 m²), đất đa chức năng (diện tích 26.550 m²).

– Diện tích 153.537,79 m² (một trăm năm mươi ba ngàn năm trăm ba mươi bảy phẩy bảy mươi chín mét vuông), gồm: đất giao thông đối ngoại (diện tích 20.618 m²), đất công trình đấu nối hạ tầng kỹ thuật (diện tích 1.820 m²), đất trường mẫu giáo (diện tích 4.300 m²), đất trường trung học cơ sở (diện tích 7.722 m²), đất trạm y tế (diện tích 2.056 m²), đất cây xanh- TDTT (diện tích 21.825 m²), đất giao thông (diện tích 95.196,79 m²) đất xây dựng các công trình công cộng không có mục đích kinh doanh được bàn giao lại cho địa phương quản lý sau khi đã xây dựng theo quy hoạch được duyệt.”

Lý do điều chỉnh: 

Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất theo thời hạn hoạt động của dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 50121000042 do UBND tỉnh Long An cấp chứng nhận lần đầu ngày 11/6/2008 và theo quy định của Luật Đất đai như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 460/TTr-STNMT ngày 17/01/2024.

Điều chỉnh mục đích sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được UBND huyện Bến Lức phê duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 và Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 27/5/2011.

Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các nội dung đề xuất tại Điều 1 Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Rà soát các nghĩa vụ tài chính liên quan trước và sau khi điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này (nếu có) để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo không gây thất thu ngân sách Nhà nước. Thông báo cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật. Chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long. Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long: Thực hiện nộp đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan theo đúng quy định của pháp luật; Trường hợp qua rà soát hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận, chỉ ra những thiếu sót cần phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung thì Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long phải có trách nhiệm thực hiện nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này là một bộ phận không tách rời Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 08/11/2011, Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 và Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh. Những nội dung khác trong các Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 18/6/2010, Quyết định số 3542/QĐ-UBND ngày 08/11/2011, Quyết định số 3541/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 và Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh trái với quyết định này thì thực hiện theo quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm