Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng

Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng
Ngày 23/01/2024, UBND tỉnh ban hành quyết định số 779/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, với nội dung cụ thể như sau:

Cho phép Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long được gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng để tiếp tục thực hiện dự án Xưởng để sang chai, đóng gói sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật và phân bón lá (không có công đoạn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và phân bón) với diện tích 12.230 m² thuộc các thửa đất số 858, 960, tờ bản đồ số 7, tại xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Thời gian được gia hạn tiến độ sử dụng đất là 24 tháng, kể từ ngày ký Quyết định này. Trường hợp đến hết thời gian được gia hạn mà Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp bất khả kháng.

Lý do gia hạn:

Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2014 nhưng đến nay chậm đưa đất vào sử dụng.

Hiện nay, Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng là phù hợp với quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013: “Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng“.

Theo Quyết định này, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

Sở Tài nguyên và Môi trườngchịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, tính chính xác, phù hợp đối với các nội dung đề xuất tại Điều 1 của Quyết định này; hồ sơ, trình tự thủ tục đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Thuế tỉnhxác định khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long phải nộp cho Nhà nước theo quy định, gửi Thông báo nộp tiền cho Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long và các đơn vị có liên quan được biết để thực hiện.

UBND huyện Thạnh Hóa chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long; trường hợp đến hết thời gian gia hạn đưa đất vào sử dụng mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa đất vào sử dụng thì báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Nông nghiệp Phát triển Kim Long nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà đơn vị phải nộp cho Nhà nước theo Thông báo nộp tiền của Cục Thuế tỉnh và liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

BB

Cung cấp dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ thành lập công ty. Hay thay đổi giấy phép kinh doanh công ty như tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề, tạm ngưng kinh doanh, giải thể công ty. 

Nhận thiết kế web trọn gói hay clone web giá rẻ: 

Liên hệ 0938.123.6570906.657.659 Ms Lan kế toán và cộng sự!

Nguồn: Longan.gov.vn

Ms Lan kế toán
Điều hành chung

Điện thoại: 0938.123.657
( có Zalo)

Ms Ngân
Trợ lý Ms Lan

Điện thoại: 078.333.0247
( có Zalo)

Mr Trần Vương
Chuyên viên gpkd

Điện thoại: 0906.657.659
( có Zalo)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

dich vu thanh lap cong ty tphcm